Chả cá Lã Vọng nổi tiếng hơn 100 năm

Ty Huu Doc Ngoc

Nằm giữa phố Chả Cá (14 phố Chả Cá, ) là nhà hàng “” tồn tại hơn 100 năm nay, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước về nghề làm và bán món ăn đặc sản gia truyền “chả cá”.

38831 chaca Chả cá Lã Vọng nổi tiếng hơn 100 năm

Ở Việt Nam chỉ có gia tộc họ Đoàn có món ăn gia truyền này và đến năm 1989, thương hiệu “Chả cá Lã Vọng” đã được Nhà nước chính thức công nhận. Năm 2003, Nhà hàng “Chả cá Lã Vọng” đã được chuyên mục du lịch của Hãng tin hàng đầu của Mỹ (MSNBC) xếp vị trí thứ 5 trong “10 nơi nên biết trước khi chết”.

Theo bà Lê Thị Bích Lộc, con dâu đời thứ 4 của gia tộc họ Đoàn, món chả cá do cụ tổ của gia tộc họ Đoàn nghĩ ra. Từ năm 1871, gia đình đã mở cửa hàng bán chả cá nướng để mưu sinh và đuợc lưu truyền đến nay là đời thứ năm. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cửa hàng là nơi che mắt địch, tạo điều kiện cho nhóm người yêu nước họat động chống giặc ngoại xâm.

Đầu thế kỷ XX (1900), nhà hàng bày thêm một ông Lã Vọng ngồi bó gối câu cá bên dòng suối – biểu tượng của người tài giỏi nghĩa hiệp ưu thời mẫn thế phải thúc thủ đợi cơ. Vì thế khách ăn quen gọi là Chả cá Lã Vọng và tên hiệu đó đã trở thành một trong những văn hóa